Spedition

 

Spedition er et serviceerhverv, herunder den erhvervsmæssig formidling af transporter, og i denne forbindelse benævnes formidleren som speditør.

N&K er en speditionsvirksomhed, som hjælpe kunderne med at fragte varer og sørge for at alle relevante regler overholdes i henhold til transporten.

Vi tilbyder effektive transportløsninger, som fragter dine gods hurtigt og sikkert fra dør til dør, hvad enten det er på vej, sø, bane eller via luftfragt.

Varernes fri bevægelighed

 

EU er verdens største fællesmarkedsområde, hvor personer, varer, tjenesteydelser og penge kan bevæge sig frit. I dag tegner EU sig for en andele svarende til 16,5 % af verdens samlede import og eksport, og udgør dermed verdens største handelspartner. Både europæiske og internationale forbrugere og investorer har fordel af et forenklet og liberalt handelssystem.

Det intensive aktivitetsniveau er med til at løfte logistikindustrien, og omvendt; uden en velfungerende logistikløsning vil det ikke være muligt at drage det maksimalt bytte ud af bestemmelsen om frie bevægelighed for varer.

N&K Spedition fungerer som speditør for mange store, nordiske eksportører. Vi servicerer blandt andet Danmarks største slagterikæde, Danish Crown AmbA, og Sveriges største supermarkedskæde, ICA AB.

Vi har en omfattende køle- og frysekapacitet, hvilke gør os i stand til at sammensætte transporter af stykgods til særdeles konkurrencedygtige priser og løfte store transportopgaver.

N&K Spedition transporterer alle former for gods – både fødevarer, ophængt eller på paller, volumengods og nonfood.

Transport

 

Som kunde hos N&K Spedition får du en lang række fordele, som giver dig tryghed i transportforløbet. Vi tager os ikke bare af alt papirarbejdet, vi giver dig også mulighed for selv at tjekke og overvåge din transport online fra dør til dør. Du kan via et login overvåge temperaturen i traileren, se det kvitterede fragtbrev, tjekke leveringstidspunktet mm.

Vores speditører er tilgængelige døgnet rundt, og vi kan til enhver tid komme i kontakt med den bil, der transporterer dit gods.

Zonekort

 

Zonekort

 

POD

 

Med formålet om at optimere leveringsoplevelser og reducere tvister mellem de berørte partnere har vi integreret et online POD (Proof of Delivery) system, som gør, at du som vores kunder har mulighed for at få et særligt login og dermed kan, på et hvilket som helst tidspunkt, gå ind i systemet for at tjekke, hvornår godset er blevet leveret samt se det følgelig fragtbrev, som er et bevis for levering.

POD systemet er ikke kun et effektivt middel mod tvister mellem relevante partnere, men samtidige kan det også være med til at øge chaufførens ansvarlighed samt letter det unødvendige byrde i henhold til papirarbejde og kommunikation.

EDI

 

Som en professionelle transport virksomhed har vi konstant fokus på optimering af vore drift samt logistik, og det gælder ikke mindst også Back Office, herunder inklusive transport af data og dokumenter.

EDI – forkortelsen af Electronic Data Interchange og betyder Elektronisk Data Udveksling – er et vigtigt punkt i N&Ks miljøpolitik og udgøre i dag en stor andel af virksomhedens daglige drift. Begrebet indebærer at vi udveksler forretningsdokumenter med vores samarbejdspartner på elektroniskvis, hvilken vil resultere sig i minimering af procestiden samt reducering af risikoen for fejl og misforståelse, da man arbejder ud fra en fælles informationsplatform.

Online overvågning

 

Som kunder hos N&K kan du få et login til vores særligt satellitbaserede overvågningssystem, TrailerVagt, som giver dig mulighed for at følge leveringsprocessen på din transport.

For mere end 95 % af alle transporter tilbyder vi online overvågning. Systemet indeholder oplysninger om bl.a. trailer‐specifikationer samt historik om henholdsvis hastighed, temperatur, dieselniveau samt dør åbning/lukning.

Overvågningssystemet muliggøre at man kan identificere potentielle problemer samt risici, før de bliver til voldsomme konsekvenser.

24/7 Vagtsystem

 

Har du en akut forespørgsel angående en igangværende transport kan du altid komme i kontakt med os – 24 timer i døgnet, 7 dage i ugen!

Vores 24/7 Vagtsystemet er opbygget således, at du bare skal ringe til den speditør, som du plejer at være i kontakt med, og i tilfælde af at vedkommende ikke har vagt vil du staks blive viderestillet til en person fra den samme afdeling, som har vagten.

Med dette vagtsystem er vi altid statusopdateret og dermed sikrer en hurtig responstid.