N&K-gruppen

I år feirer N&K Spedition sitt 30-årsjubileum, noe som innebærer 30 års erfaring som speditør innen temperaturstyrt logistikk. Som profesjonell aktør innen mattransport ønsker N&K å tilby profesjonelle logistikktjenester, samt å sikre den beste og mest optimale behandlingen, slik at temperatur, tid og kostnader kan kontrolleres. Vi transporterer ikke bare dine varer, vi ønsker også å beskytte dine verdier – alltid og overalt!
Med mangeårig erfaring har N&K oppnådd en enestående ekspertise innen temperaturstyrte logistikkløsninger for matvarer, både med vanlige og spesialtilpassede trailere, fremfor alt på det europeiske markedet, som også er gruppens hovedmarked. For tiden tilbyr N&K alle former for transport, inkludert via land, sjø og luft.
N&K har som ambisjon å tilby kundene logistikkløsninger som både er praktiske, fullstendige, bærekraftige, og sist men ikke minst, som utgjør en integrert del av våre kunders daglige drift. Vi etterstreber kontinuerlig å utvikle og forbedre våre løsninger, slik at vi alltid kan dekke kundenes behov og møte utfordringene som venter i fremtiden.
N&K har som visjon å være en ledende leverandør av logistikktjenester innen temperaturstyrt logistikk. Vi etterstreber å være en optimal partner for våre kunder. Vi ser på markedsendringer som utviklingsmuligheter, såvel som en mulighet til å benytte våre evner til å utvikle og produsere innovative løsninger som oppfyller de fremtidige behovene til våre kunder.
N&K har profesjonalitet, effektivitet, innovasjon, serviceinnstilling og ambisiøs som kjerneverdier!