Vår historie

N&K er et spedisjonsfirma som ble grunnlagt i 1988 av Per Bonnichsen Jensen, og har sitt hovedkvarter i danske Esbjerg. På den tiden var selskapets hovedfokus å transportere fisk til Nederland, samt frukt og grønnsaker fra Nederland.

Siden den gang har selskapet ekspandert voldsomt, og har vokst fra å være en liten lokal speditør, til å bli et aksjeselskap i familiens eie, med 10 datterselskaper i 6 land, inkludert Danmark, Norge, Sverige, Litauen, Spania og Kina.

I 2009 ble Martin Gade Gregersen utnevnt til gruppens administrerende direktør, og samtidig ble den forhenværende direktøren Per Bonnichsen Jensen styreleder.

I 2017 fusjonerte N&K Spedition A/S med HSF Logistics A/S, et profesjonelt nederlandsk speditørfirma som ble grunnlagt i 1903 av Antoon Federiks, og som hittil har etablert seg i både Nederland, Polen, England, Tyskland og Marokko.

Som følge av fusjonen ble N&K/HSF-gruppen Europas største leverandør og ledende ekspert innen temperaturstyrt transport av både kjølevarer og frossenvarer.

Vår misjon, vår visjon og vårt verdigrunnlag

N&K har som ambisjon å tilby kundene logistikkløsninger som både er praktiske, fullstendige, bærekraftige, og sist men ikke minst, som utgjør en integrert del av våre kunders daglige drift. Vi etterstreber kontinuerlig å utvikle og forbedre våre løsninger, slik at vi alltid kan dekke kundenes behov og møte utfordringene som venter i fremtiden.

N&K har som visjon å være en ledende leverandør av logistikktjenester innen temperaturstyrt logistikk. Vi etterstreber å være en optimal partner for våre kunder. Vi ser på markedsendringer som utviklingsmuligheter, såvel som en mulighet til å benytte våre evner til å utvikle og produsere innovative løsninger som oppfyller de fremtidige behovene til våre kunder.

N&K har profesjonalitet, effektivitet, innovasjon og serviceinnstilling som kjerneverdier!

Les våre handlingsregler: Handlingsregler for N&K Spedition