Spedisjon

Spedisjon eller befordring er en transportindustri, inkludert kommersiell distribusjon av transport, hvor mellommannen betegnes som fraktfører.

N&K er et spedisjonsfirma som hjelper kundene med å transportere sitt gods, og påser at alle relevante bestemmelser overholdes under transporten.

Vi tilbyr effektive transportløsninger som transporterer ditt gods på en rask og trygg måte fra dør til dør, enten det skjer på vei, sjø, skinner eller via luft.

Fri varebevegelse

EU er verdens største fellesmarked hvor personer, varer, tjenester og penger kan bevege seg fritt. For tiden utgjør dette 16,5% av verdens samlede import og eksport, og dermed verdens største handelspartner. Både europeiske og internasjonale konsumenter og investorer kan profittere på dette forenklede og liberale handelssystemet.

Det intensive aktivitetsnivået bidrar til å utvikle logistikkbransjen, og motsatt; uten en fungerende logistikkløsning vil det ikke være mulig å maksimere fordelene ved fri bevegelse.

N&K fungerer som agent for mange store nordiske eksportører. Vi tilbyr logistikktjenester for den største slakterikjeden, Danish Crown Amba, og Sveriges største supermarkedkjede, ICA Ab.

Vi tilbyr omfattende kapasitet for håndtering av både kjølevarer og frossenvarer, noe som lar oss kombinere last og strømlinjeforme transporten. Takket være dette kan vi tilby ekstremt konkurransedyktige priser, og er i stand til å håndtere alle logistikkbehov som kan oppstå.

N&K transporter alle typer av gods – både mat, hengt opp eller på paller, volumgods og annet enn mat.

Transport

Som kunde hos N&K tilbys du et bredt spekter av fordeler, noe som gir deg sikkerhet under transportprosessen. Vi tar ikke bare hånd om papirarbeidet, vi gir deg også anledning til å sjekke og overvåke din transportprosess online, fra dør til dør. Gjennom påloggingen vi legger til rette for, vil du kunne overvåke temperaturen i traileren, se det kvitterte fraktbrevet, kontrollere leveringstidspunktet, etc.

Våre speditører er tilgjengelige døgnet rundt, og vi kan til enhver tid ta kontakt med lastebilen som frakter ditt gods.

Sone kart

Sone kart

POD

Med det formål å forbedre serviceopplevelsen og redusere tvistepotensialet mellom berørte partnere, har vi integrert et online POD-system (leveringsbevis), som gir deg som er vår kunde mulighet til en eksklusiv pålogging, slik at du får tilgang til systemet og til enhver tid kan sjekke når gods blir levert og se den aktuelle fraktseddelen, som er leveringsbevis.

POD-systemet er ikke bare et effektivt hjelpemiddel mot tvister mellom relevante parter, det kan samtidig bidra til å øke førerens ansvarlighet og redusere unødvendig arbeidsmengde med hensyn til papirarbeid og kommunikasjon.

EDI

Som et profesjonelt spedisjonsfirma er vi permanent opptatt av optimering, noe som ikke bare gjelder med hensyn til operasjoner og logistikk, men også vår tekniske avdeling, inkludert overføring av data og dokumenter.

EDI – forkortelsen for Electronic Data Interchange – er et sentralt punkt blant N&K sine miljøvernmål og har stor påvirkningskraft på selskapets daglige virksomhet. Konseptet viser til at vi utveksler firmadokumenter elektronisk med vår partner, noe som vil resultere i minimert prosesstid, samt redusere risikoen for feil og upassende håndtering når vi alle jobber på en felles informasjonsplattform.

Online overvåkning

Som kunde hos N&K kan du få påloggingsinformasjon til vårt spesielle satellittbaserte overvåkningssystem, TrailerVagt, som lar deg følge leveringsprosessen for din transport.

Vi tilbyr online overvåkning på mer enn 95% av alle transporter. Systemet inneholder informasjon om spesifikasjoner og historikk for lastebil og trailer med hensyn til; hastighet, temperatur, dieselnivå og døråpning/-lukking.

Overvåkningssystemet lar deg identifisere potensielle problemer og risikoer før de før alvorlige konsekvenser.

24/7 nødservice

Du kan alltid ta kontakt med oss dersom du har en henvendelse om en aktuell transport som haster – 24 timer i døgnet, 7 dager i uka!

Vårt system med 24/7 nødservice er strukturert slik at du bare trenger å ringe til en speditør som du allerede har vært i kontakt med, og i tilfelle vedkommende ikke er på vakt, vil du bli overført umiddelbart til en person fra samme avdeling som er på vakt og klar til å hjelpe deg.

Med nødservice-systemet er vi alltid tilgjengelige, og kan dermed sikre en rask responstid.