Hos N&K ønsker vi å være åpne og ansvarlige. Vi ønsker at våre ansatte skal opptre likedan, og legger til rette for et så åpent arbeidsklima som mulig. Vi støtter våre ansatte slik at de kan dele hva de har på hjertet og sine bekymringer. Derfor har vi lansert et varslingssystem som benyttes til å rapportere eventuelle brudd mot lovbestemmelser eller noen av N&K sine retningslinjer.
Varslingssystemet er basert på anonymitet, og med dette systemet på plass har alle våre ansatte og utenforstående mulighet til å fremme alle slags bekymringer de anser påkrevd å ta opp.
Varslingssystemet håndteres av selskapets kvalitetsavdeling, eller sjefen for denne avdelingen dersom det fremmes noen bekymringer om kvalitetsavdelingen.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Alle rapporter sendes anonymt dersom dette er ønskelig, og hvis det er ønskelig å legge til navn og kontaktinformasjon, er dette på egen anmodning, og dette kan med rette brukes av kvalitetsavdelingen for en detaljert undersøkelse av eventuelle bekymringer.