Storyn

N&K är ett transportföretag, grundat 1988 av Per Bonnichsen Jensen med huvudkontor i Esbjerg, Danmark. På den tiden var företagets huvudfokus transport av fisk till Nederländerna och frukt och grönsaker från Nederländerna.

Sedan dess har företaget expanderat rejält och växt från ett litet lokalt åkeri till ett familjeägt aktiebolag med 10 dotterbolag i 6 länder, däribland Danmark, Norge, Sverige, Litauen, Spanien och Kina.

År 2009 utsågs Martin Gade Gregersen till koncern-VD och samtidigt blev förre VD:n Per Bonnichsen Jensen styrelseordförande.

År 2017 gick N&K Spedition A/S ihop med HSF Logistics A/S, ett holländskt transportföretag grundat 1903 av Antoon Federiks, och med permanenta etableringar hittills i Holland, Polen, England, Tyskland och Marocko.

Som ett resultat av sammanslagningen blev N&K/HSE-koncernen Europas största leverantör och ledande expert inom området temperaturkontrollerad transport av både kylda och frysta livsmedel.

Vår mission, vår vision och våra värden

N&K:s mission är att erbjuda kunderna en logistiklösning som både är bekväm, komplett, hållbar och sist men inte minst, att vara en integrerad del av våra kunders dagliga verksamhet. Vi strävar hela tiden efter att utveckla och förbättra våra lösningar, så att vi alltid är redo att möta de behov och de utmaningar som framtiden kan föra med sig.

N&K:s vision är att vara den ledande logistikleverantören inom området temperaturkontrollerad logistik. Vi strävar efter att vara den perfekta partnern för våra kunder. Vi ser förändrade marknadsförhållanden som möjligheter att växa, samt som en chans att använda våra förmågor för att utveckla och skapa innovativa lösningar som uppfyller våra kunders framtida behov.

N&K:s kärnvärden är professionalism, effektivitet, innovation och servicekänsla!

Läs vår uppförandekod: Uppförandekod N&K Spedition