Spedition

Spedition är en godstransportbransch, som omfattar kommersiell transportförmedling, där mellanhanden refereras till som speditör.

N&K är ett godsspeditionsföretag, som hjälper kunderna att frakta sitt gods och säkerställa att alla relevanta regler avseende transporten följs.

Vi erbjuder effektiva transportlösningar som fraktar ditt gods snabbt och säkert från dörr till dörr, oavsett om det är på väg, till sjöss, på järnväg eller via flyg.

Fri rörlighet för varor

Europeiska Unionen är världens största gemensamma marknad, där människor, varor, tjänster och pengar kan röra sig fritt. För närvarande står den för 16,5 % av världens totala import och export och utgör därmed världens största handelspartner. Både europeiska och internationella konsumenter och investerare kan tjäna på detta förenklade och liberala handelssystem.

Den intensiva aktivitetsnivån bidrar till att utveckla logistikbranschen och vice versa. Utan en fungerande logistiklösning är det inte möjligt att maximera fördelarna med det fria rörlighetssystemet.

N&K fungerar som agent för många stora nordiska exportörer. Vi tillhandahåller logistiktjänster åt Danmarks största slakthuskedja, Danish Crown Amba, och Sveriges största dagligvarukedja, ICA AB.

Vi har en omfattande kapacitet för att hantera både kylda och frysta produkter, vilket gör att vi kan konsolidera lasten och strömlinjeforma transporten. Tack vare det har vi extremt konkurrenskraftiga priser och kan hantera alla logistikbehov som kan uppstå.

N&K transporterar alla typer av varor – livsmedel, hängande eller på pallar, volymgods och icke-livsmedel.

Transport

Som kund hos N&K får du massor av fördelar, som ger dig säkerhet i transportprocessen. Vi tar inte bara hand om allt pappersarbete, vi ger dig även möjlighet att kontrollera och övervaka transportprocessen online, från dörr till dörr. Genom den inloggning du får av oss kan du övervaka temperaturen i vagnen, se den kvitterade fraktsedeln, kontrollera leveranstiden, mm.

Våra speditörer finns tillgängliga dygnet runt och vi kan när som helst kontakta den bil som kör ditt gods.

Zonkarta

Zonkarta

POD

I syfte att optimera serviceupplevelsen och minska tvister mellan berörda parter, har vi integrerat ett online POD-system (Proof of Delivery) som ger dig som vår kund möjlighet att få en särskild inloggning och därmed kunna gå in i systemet när som helst för att kontrollera när godset har levererats och se motsvarande fraktsedel, som är leveransbesviset.

POD-system är inte bara ett effektivt verktyg i tvister mellan relevanta parter, utan det kan även bidra till att öka förarens ansvarighet och underlätta all onödig arbetsbelastning avseende pappersarbete och kommunikation.

EDI

Som ett professionell transportföretag fokuserar vi hela tiden på optimering, vilket inte bara gäller verksamheter och logistik, utan även vårt backoffice, däribland överföring av data och dokument.

EDI – förkortning för Electronic Data Interchange – är en viktig punkt i N&K:s miljöpolicy och har stor inverkan på företagets dagliga verksamhet. Konceptet medför att vi skickar affärsdokument mellan oss och vår partner elektroniskt, vilket minimerar processtiden samtidigt som risken för fel och felhantering minskas, när vi alla arbetar på en gemensam informationsplattform.

Onlineövervakning

Som kund till N&K får du en inloggning till vårt särskilda satellitbaserade övervakningssystem, TrailerVagt, som gör att du kan följa leveransprocessen för din transport.

Vi erbjuder onlineövervakning till mer än 95 % av alla transporter. Systemet innehåller information om bilen och släpspecifikationer och historik för hastighet, temperatur, dieselnivå och dörröppning/stängning.

Med övervakningssystemet kan du identifiera eventuella problem och risker innan de får allvarliga konsekvenser.

24/7 Service dygnet runt

Om du har en brådskande fråga om en aktuell transport kan du alltid komma i kontakt med oss – 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan!

Vårt system med dygnet runt-service är strukturerat så att du bara behöver ringa den speditör du redan har varit i kontakt med och i händelse av att den personen inte är i tjänst, vidarekopplas du direkt till en person från samma avdelning som är i tjänst och redo att hjälpa dig.

Med servicesystemet är vi alltid tillgängliga och garanterar därmed en snabb svarstid.