På N&K har vi en önskan om att vara öppna och ansvarsfulla. Vi uppmuntrar våra medarbetare att agera på samma sätt och vill ha en kultur som är så öppen som möjligt. Vi vill att våra medarbetare ska tala om ifall något bekymrar dem. Därför har vi infört ett visselblåsarsystem, som används för att rapportera överträdelser mot eventuella regelverk eller mot N&K:s policyer.
Visselblåsarsystemet är baserat på anonymitetskonceptet och med det här systemet på plats har alla våra medarbetare och tredje parter möjlighet att lyfta alla typer av problem som de tycker behövs.
Visselblåsarsystemet hanteras av företagets kvalitetsavdelning eller chefen för kvalitetsavdelningen om problem har påpekats som rör kvalitetsavdelningen.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Alla rapporter skickas anonymt om detta är önskvärt, och om det är önskvärt att lägga till namn och kontaktuppgifter, är detta på egen begäran, och detta kan med rätta användas av kvalitetsavdelningen för en detaljerad granskning av eventuella problem.